Sidor

2014-01-13

2014-01-13 Kurs i "Ställagelära"

Vi har kurs i "Ställagelära som innehåller genomgång av de nya
europastandarderna och Arbetsmiljöverkets krav gällande pallställ.
Kursen innefattar också observationspunkter, brist- och skadeprioritering vid
okulärbesiktning.

Intresserad? Läs mer här!
Anmäl ert intresse för kursen här!

Inga kommentarer: